مرکزآموزش عالی بیت الهدی آمل

نشست با مسئولین شهری

نشست با مسئولین شهری

نشست با مسئولین شهری

نشست با مسئولین شهری
امام جمعه. فرماندار. نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس آموزش و پرورش آمل و تعداد محدود از دانشجو معلمان آملی
زمان: شنبه 29 شهریور ساعت 8 الی ۹صبح


نظرات کاربران